Arken

Today

{:formats=>{:default=>"%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z", :short=>"%d %b %H:%M", :long=>"%d/%m/%Y %H:%M"}, :am=>"am", :pm=>"pm"} Course Room
08:00 ‑ 20:01 Terapiutrymme för logopedi och psykologi Voltaire (M127)
08:00 ‑ 23:46 X B 314 (smågrupp)
08:15 ‑ 09:46 Engelska (biovetenskaper och farmaci) CS00BM15-3006 The Strand (B307)
08:15 ‑ 09:46 Engelska preparationskurs CS00BZ96-3002 Lorelei (B206)
08:15 ‑ 09:46 Finska som främmande språk, nivå 1 CS00BQ87-3008 Arkipelag (B302) Språkstudio
08:15 ‑ 11:31 Moralfilosofi 112003.0-3005 Panorama (B301)
08:15 ‑ 09:46 Religion och individ i möte 117014.0-3009 Källan (C201)
08:15 ‑ 09:46 Tyska 1 904100.0-3011 Pax (B306), språkstudio
08:15 ‑ 11:31 Västerländska konstmusikens historia 114011.0-3006 Nikander (D110)
10:00 ‑ 11:31 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) 921002.0-3009 Atlas (G105)
10:00 ‑ 11:31 Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1400-1750 KO00BC45-3004 Camera Obscura (E201)
10:00 ‑ 11:31 Franska 2 905200.0-3006 Lorelei (B206)
10:00 ‑ 11:31 Français oral et phonétique 107015.0-3004 Simone Weil (M134)
10:00 ‑ 11:31 Litteraturens historia 1 103002.0-3003 Westermarck (C101)
10:00 ‑ 11:31 Mündliche Kommunikation DE00CD21-3001 Goethe (L104)
10:00 ‑ 11:31 Ritual och materialitet 121010.0-3007 Källan (C201)
10:00 ‑ 11:31 Seminar I: English language and Academic skills for studies of social exclusion SE00CD47-3001 Radiatorn (E101)
10:00 ‑ 11:31 Spanska 1 908100.0-3008 Fiesta (B205)
10:00 ‑ 11:31 Swedish as a foreign language, level 2 Arkipelag (B302) Språkstudio
10:00 ‑ 11:31 Tyska 1 904100.0-3012 Pax (B306), språkstudio
10:45 ‑ 11:31 Contemporary English Studies 2 104014.0-3004 Helikon (A202)
11:30 ‑ 12:16 Handledning Nikander (D110)
12:00 ‑ 14:01 Barnlogopedi 1 LO00BC71-3003 Källan (C201)
12:15 ‑ 14:01 Social exclusion, religion and lifeviews: main perspectives SE00BP67-3003 Radiatorn (E101)
12:30 ‑ 14:01 Akademisk framställning (FNT), naturvetenskaper, kemi- och processteknik 921004.0-3013 Fiesta (B205)
12:30 ‑ 14:01 Akademisk framställning (PK, RN) 921003.0-3009 Atlas (G105)
12:30 ‑ 14:01 Engelska (naturvetenskaper) 923478.0-3003 The Strand (B307)
13:00 ‑ 16:01 FHPT Fakultetsråd Smedjan (M227)
13:00 ‑ 15:31 hANDLEDNING Nikander (D110)
13:15 ‑ 15:46 Översättning I 109212.0-3003 Kramer (M220)
14:00 ‑ 16:01 Kårkaféerna Saussure (M128)
14:15 ‑ 15:46 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) 921002.0-3008 Atlas (G105)
14:15 ‑ 15:46 Allmän språkvetenskap 100008.0-3005 Armfelt (A102)
14:15 ‑ 15:46 Franska 3 905300.0-3004 Lorelei (B206)
14:15 ‑ 15:46 Spanska 3 908300.0-3003 Fiesta (B205)
14:15 ‑ 15:46 Tyska 1 904100.0-3010 Pax (B306), språkstudio
17:00 ‑ 20:01 Filmvisning för psykologins kurs Klinisk vuxenpsykologi Källan (C201)

Research

Lunch

mon-fri 8-14 (lunch 11-14)

Breaded fish with sour cream sauce and dill potatoes (LL, C)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Rice noodle wok with sesame marinated pulled beans, vegetables and peanut sauce (Vgn, G, N, C, P, S)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Sausage soup (G, M, P, S)
2,90 / 5,20 / 5,70 / 6,70 €
Stuffed baguettes (from 10 a.m.)
2,90 / 4,90 / 4,90 / 4,90 €

closed until further notice

mon-thur 8-18 (lunch 11-18) fri 8-14 (lunch 11-14)

Italian style meatballs w. tomato sauce, pasta ((G), LL, P, S)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Feta-tomato sauce w. olives, potatoes (V, L, G, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Soy sausage soup (Vgn, G, C, P, S)
2,90 / 5,20 / 5,70 / 6,70 €
Gado Bowl (Mediterranean week)
2,90 / 4,90 / 4,90 / 4,90 €
LATE LUNCH MENY (kl.16-18)
Chicken leg with curry sauce,rice (G, M, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Vegetable-tofu Biryani with curry sauce (Vgn, G, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €

mon-fri 11-14

Kebab meat in tomato sauce (G, M, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Baked potato with Curry Chicken stuffing (L, G, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €
Baked potato with mushroom and onion stuffing (Vgn, G, M, P)
2,90 / 5,20 / 5,90 / 6,90 €

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank