Academill

Idag

Tid Kurs Utrymme
08:00 — 16:00 Gradu E0407 Gösta
08:00 — 16:00 Starkare tillsammans filmning C0215 Seminarie rum
08:00 — 18:30 service av teknik E0610 Seminarierum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0404 Finska sem.rum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0405 Modersmål sem.rum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0406 Engelska sem.rum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0505 Matematik sem.rum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0701 Bildkonst
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik E0507 Biologilab.
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik F0506 Kemidid. resurscentrum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik F0507 Ma-dt sem.rum
08:15 — 11:30 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik F0724 Seminarierum
09:00 — 16:00 Poddinspelning Starkare tillsammans Podcaststudio
10:00 — 10:30 LFS möte A0208 Mötesrum
12:00 — 15:00 HorizonEurope F0407 seminarierum
12:00 — 15:00 Inkluderande planering C0214 Seminarierum
12:15 — 13:45 Pedagogik C0302 Akademisalen
13:00 — 15:00 Praktikgruppsmöte (SMP) F0724 Seminarierum
13:00 — 16:00 Tandem på spel - internt projektmöte D0701 Bildkonst
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - drama C0608 Dramasal
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0404 Finska sem.rum
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0406 Engelska sem.rum
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik D0505 Matematik sem.rum
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik E0507 Biologilab.
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik F0506 Kemidid. resurscentrum
14:15 — 15:45 Inledande praktik för ämneslärare - ämnesdidaktik F0507 Ma-dt sem.rum
19:00 — 20:30 ÅAU Sports Karate D0609 Gymnastiksal

Forskning

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank