Academill

Idag

Tid Kurs Utrymme
08:15 ‑ 09:45 Gymnastik 1 D0609 Gymnastiksal
09:00 ‑ 11:00 ASS-möte ICT:s mötesrum
09:00 ‑ 11:30 Info om inspelning av poddar i kursen Politikens teori och praxis Podcaststudio
09:00 ‑ 11:00 Sång/pianolektioner E0413 Musiksal
09:15 ‑ 11:45 Praktik II: Handledning och samtalsteknik D0402 Seminarierum
09:30 ‑ 11:30 Siv Saarukka B0324 Studio
10:00 ‑ 11:30 Datateknik B0215/B216 Seminarie rum
10:00 ‑ 11:30 Diskret matematik D0505 Matematik sem.rum
10:00 ‑ 11:30 Engelska/Social- och statsvetenskaper (statskunskap), Engelska/pedagogik (PLUK2) C0214 Seminarierum
10:00 ‑ 11:30 Gymnastik/Block C (grupp 1) D0609 Gymnastiksal
10:00 ‑ 11:30 Historia med didaktisk inriktning D0701 Bildkonst
10:00 ‑ 11:30 Naturvetenskap II D0502 Fysiklab.
10:00 ‑ 11:30 Naturvetenskap II E0511 Kemilab.
10:00 ‑ 11:30 Processteknik 424104.0-3007 B0213a
11:30 ‑ 13:30 Pilotfilm - Flerformsutbildning B0324 Studio
12:00 ‑ 15:00 Sång/pianolektioner E0413 Musiksal
12:15 ‑ 13:45 Gymnastik 1 D0609 Gymnastiksal
12:15 ‑ 13:45 Matematik II D0505 Matematik sem.rum
12:15 ‑ 14:00 Multidimensional Sensing Techniques IT00CD99-3002 B0215/B216 Seminarie rum
12:15 ‑ 14:00 Naturslöjd D0105 Teknisk slöjd
12:15 ‑ 14:00 Naturslöjd D0302 Textilsal 1
12:15 ‑ 14:00 Naturslöjd D0304 Textilsal 2
12:15 ‑ 13:45 Naturvetenskap II D0502 Fysiklab.
12:15 ‑ 13:45 Naturvetenskap II E0511 Kemilab.
12:15 ‑ 13:45 Svenska som andra inhemska språk D0405 Modersmål sem.rum
12:30 ‑ 14:00 English/Social and Political Sciences (SVK2) C0214 Seminarierum
13:15 ‑ 15:45 Politikens teori och praxis 701005.0-3005 B0429 SI sem.
14:00 ‑ 15:00 Möte (FPV) F0407 seminarierum
14:00 ‑ 16:45 Personalinfo ICT ICT:s mötesrum
14:15 ‑ 16:00 Engineering Thermodynamics PS00CD50-3003 B0215/B216 Seminarie rum
14:15 ‑ 15:45 Gymnastik/Block C (grupp 2) D0609 Gymnastiksal
14:15 ‑ 15:45 Matematik II D0505 Matematik sem.rum
14:15 ‑ 15:45 Naturvetenskap II D0502 Fysiklab.
14:15 ‑ 15:45 Naturvetenskap II E0511 Kemilab.
14:15 ‑ 15:45 Religion - Religion och livsåskådningskunskap med didaktisk inriktning D0701 Bildkonst
14:15 ‑ 15:45 Slöjd i samhälle och utbildning F0507 Ma-dt sem.rum
14:15 ‑ 16:15 Svenska som främmande språk nivå 1 C0201 Auditorium Bruhn
14:15 ‑ 15:45 Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 D0404 Finska sem.rum
18:00 ‑ 19:00 ÅAU Sports - Dans C0608 Dramasal
19:00 ‑ 20:30 ÅAU Sports - Karate nybörjare D0609 Gymnastiksal
19:15 ‑ 20:45 ÅAU Sports - Hatha Yoga C0608 Dramasal

Forskning

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank