Academill

Idag

Tid Kurs Utrymme
09:00 ‑ 11:31 Bokning för Kvantitativa metoder/Forskningsmetodik I G0405 Datorklass
09:00 ‑ 10:31 Kollmöte F0407 Seminarierum
09:00 ‑ 14:01 Socialt arbete: Perhe- ja lapsilainsäädäntö B0625 FC Sem.rum
10:00 ‑ 11:31 Anläggnings- och systemteknik II PS00CD51-3001 B0215 Seminarie rum
10:00 ‑ 12:31 Grundkurs i statistik del 2 C0201 Auditorium Bruhn
10:00 ‑ 11:31 Testkonstruktion B0529 Seminarierum
12:15 ‑ 14:01 Biofuels Engineering and Energy Technology B0215 Seminarie rum
12:15 ‑ 14:01 Introduktion till politik online SM00BE27-3003 B0427
12:15 ‑ 13:46 Svenska som främmande språk nivå 1: also Zoompossibility C0214 Seminarie rum
13:00 ‑ 15:01 IT-infrastruktur områdesmöte B0308 ICT:s mötesrum
13:00 ‑ 16:16 Välfärdsteknologi, dag 3 B0529 Seminarierum
13:15 ‑ 15:46 Bokning för Kvantitativa metoder/Forskningsmetodik I G0405 Datorklass
14:15 ‑ 17:01 Fluids, particles and CFD B0215 Seminarie rum
14:15 ‑ 15:46 Social- och hälsovårdsförvaltning B0625 FC Sem.rum

Forskning

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank