Academill

Idag

Tid Kurs Utrymme
08:00 ‑ 12:01 Fastighetsservice C0301 Foaje
08:00 ‑ 12:01 Fastighetsservice C0302 Akademisalen
08:00 ‑ 12:01 O.LIKA Referensgruppsmöte C0215 Seminarie rum
09:00 ‑ 11:01 ASS-möte B0308 ICT:s mötesrum
09:00 ‑ 11:31 Forskningsmetodik I / Metodologi / Kvantitativa metoder I (omtentamen) G0405 Datorklass
09:00 ‑ 12:01 Statsvetenskapliga forskningsproblem 701006.0-3002 B0427
09:30 ‑ 10:31 Planeringsmöte Språkcentret-fakulteterna C0214 Seminarie rum
10:15 ‑ 11:46 Multilitteracitet C0201 Auditorium Bruhn
12:30 ‑ 14:01 Pedagogisk planering, -dokumentation och utvärdering C0201 Auditorium Bruhn
12:30 ‑ 15:01 Sociala trygghetssystemet i Finland B0625 FC Sem.rum
12:30 ‑ 13:31 Svenska som främmande språk nivå 1 C0214 Seminarie rum
13:00 ‑ 14:01 Skrivhandledning B0208 CSK Projektrum
13:30 ‑ 15:01 Energy Technologies in Process Industry AS00BQ78-3007 B0215 Seminarie rum
14:00 ‑ 15:01 ICT-service C0214 Seminarie rum
15:00 ‑ 17:01 Praktik I: Grundläggande praktik / Information C0201 Auditorium Bruhn
15:15 ‑ 16:46 Skriftlig förmåga i finska, Muntlig förmåga i finska C0214 Seminarie rum

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank