Academill

Today

{:formats=>{:default=>"%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z", :short=>"%d %b %H:%M", :long=>"%d/%m/%Y %H:%M"}, :am=>"am", :pm=>"pm"} Course Room
09:00 — 11:30 Engelska/pedagogik (SMPK2_1, SMPSpråk2) D0701 Bildkonst
09:50 — 11:50 Gertrud E0406 Gertrud
10:00 — 11:30 Anläggnings- och systemteknik II PS00CD51-3002 B0215/B216 Seminarie rum
10:00 — 11:30 Gymnastik 1 D0609 Gymnastiksal
10:00 — 11:30 Läs- och skrivprocesser C0608 Dramasal
10:00 — 14:30 Mat och måltid III D0307 Huslig ekonomi und.kök
10:00 — 11:30 Muntlig/Skriftlig förmåga i finska/pedagogik (KK1_1, KK1_2, SLK1, HEK1) D0405 Modersmål sem.rum
10:00 — 11:30 Naturvetenskap I E0507 Biologilab.
10:00 — 11:30 Slöjd (KK2_2 halva gruppen) D0105 Teknisk slöjd
10:00 — 11:30 Slöjd (KK2_2 halva gruppen) D0304 Textilsal 2
12:00 — 14:00 Gertrud E0406 Gertrud
12:00 — 16:00 Mentorsutbildning C0215 Seminarie rum
12:00 — 15:00 Mofi-kompetens möte mötesrum
12:15 — 13:45 Akademisk framställning (grupp 1) D0404 Finska sem.rum
12:15 — 14:00 Biofuels Engineering and Energy Technology B0215/B216 Seminarie rum
12:15 — 15:45 Företagande i den digitala mediebranschen SM00CG40-3001 B0429 SI sem.
12:15 — 14:45 Geometri F0507 Ma-dt sem.rum
12:15 — 13:45 Grundkurs i socialpolitik C0201 Auditorium Bruhn
12:15 — 13:45 Grundkurs i socialpolitik D0405 Modersmål sem.rum
12:15 — 13:45 Gymnastik/Block C D0609 Gymnastiksal
12:15 — 13:45 Matematik II D0505 Matematik sem.rum
12:15 — 13:00 Musik som praktik och kultur / Gitarr E0413 Musiksal
12:15 — 13:45 Naturvetenskap I E0507 Biologilab.
12:15 — 13:45 Naturvetenskap II D0502 Fysiklab.
12:15 — 13:45 Naturvetenskap II E0511 Kemilab.
12:15 — 13:45 Samhällslära med didaktisk inriktning D0701 Bildkonst
12:15 — 16:30 Seminarier F0724 Seminarierum
12:15 — 13:45 Skolan i utveckling och samverkan (grupp 2) C0214 Seminarierum
12:15 — 13:45 Slöjd D0105 Teknisk slöjd
12:15 — 13:45 Slöjd D0304 Textilsal 2
12:15 — 13:45 Working Stage II E0610 Seminarierum
12:30 — 15:00 Engelska/pedagogik (SMPK2_2) D0508 Bi/Ge sem.rum
12:30 — 14:00 Muntlig/Skriftlig förmåga i finska/pedagogik (SMPK1) D0402 Seminarierum
13:00 — 14:00 Sång/pianolektioner E0413 Musiksal
13:30 — 15:30 Bokning B0324 Studio
13:45 — 14:15 Paus-jumppa D0609 Gymnastiksal
14:00 — 15:00 Genrep Disputation Matilda Ståhl C0302 Akademisalen
14:00 — 16:00 Graduseminarier utvecklingspsykologi B0625 FC Sem.rum
14:15 — 16:45 Didaktik I för klasslärare D0402 Seminarierum
14:15 — 16:45 E-slöjd D0302 Textilsal 1
14:15 — 16:45 E-slöjd D0304 Textilsal 2
14:15 — 16:45 E-slöjd E0210b Metallslöjd
14:15 — 16:45 Fluids, particles and CFD PS00CD62-3003 B0213a
14:15 — 17:00 Introduktion till metodikstudier C0201 Auditorium Bruhn
14:15 — 15:45 Naturvetenskap I E0507 Biologilab.
14:15 — 15:45 Skolan i utveckling och samverkan (grupp 1) E0610 Seminarierum
14:15 — 16:00 Web Technologies IT00CD40-3002 B0215/B216 Seminarie rum
14:30 — 16:00 K-ledningsgruppen F0407 seminarierum
15:00 — 16:30 Lillajulsträff med småbarnspedagogiken C0302 Akademisalen
18:00 — 19:00 Besök av Vaasa piiri C0201 Auditorium Bruhn
18:00 — 21:00 Wasaspexet / Julia Brännbacka C0302 Akademisalen
19:00 — 20:30 ÅAU Sports - Karate fortsättning D0609 Gymnastiksal

Events

Research

Bildkälla: Åbo Akademis bildbank